SÖZEL & POSTER LİSTESİ

* Bir sözel bildiri süresi toplam 10 dakikadır. 8 dakika sunum, 2 dakika soru&cevap şeklinde yapılacaktır.

* Poster bildiri ebatları 70cm x90cm dir.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU I (20 MAYIS 2016 CUMA - 13.30-14.30 )
NO YAZAR BAŞLIK
S-01 DAMLA BAYRAK HASTALAR MI GEÇİRDİĞİNİ BİLMEDİKLERİ İÇİN YAŞAMLARINDAN ÇALIYORLAR: FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA
S-02 ÖZGÜL EROL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
S-03 GÖNÜL YILDIRIM MODİFİYE ERKEN UYARI SKORLAMASI VE HIZLI YANIT SİSTEMİ
S-04 SÜMEYRA MİHRAP İLTER ONKOLOJİ HASTALARINA PORT KATATERİZASYONU İŞLEMİ SIRASINDA UYGULANAN İNHALER AROMATERAPİNİN AĞRIYA ETKİSİ
S-05 SEHER TANRIVERDİ YOĞUN BAKIM DENEYİMİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARIN SAĞLIK ALGILARI VE YAŞAM DOYUMLARI
S-06 NURDAN GEZER MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARLA İLETİŞİMDE GEREKSİNİM LİSTESİ KULLANIMININ ETKİNLİĞİ
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU II (21 MAYIS 2016 CUMARTESİ - 13.30-14.30 )
NO YAZAR BAŞLIK
S-07 DENİZ ŞANLI YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SANTRAL VENÖZ KATETERDEN KAN ÖRNEĞİ ALMADA KANITA DAYALI KILAVUZ ÖNERİLERİ
S-08 BİLSEV ARAÇ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN UYKU PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ
S-09 YEŞİM YAMAN AKTAŞ ASPİRASYON SIRASINDA UYGULANAN MÜZİK TERAPİNİN GİRİŞİMSEL AĞRIYA ETKİSİ
S-10 SEHER TANRIVERDİ HEMŞİRE HASTA İLETİŞİMİNİN HASTALARIN YOĞUN BAKIM DENEYİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
S-11 MÜZEYYEN ARSLAN HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON DESTEKLİ ELEKTROKARDİYOGRAFİ EĞİTİMİ RİTM OKUMA BECERİSİNİ ARTTIRIYOR MU?
S-12 HURİŞAH AKSAKAL PALYATİF BAKIMDA REFAKATİN BAKIM VEREN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
POSTER BİLDİRİLER
NO YAZAR BAŞLIK
P-01 HAVVA YÖNEM YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI FİZİKSEL RUHSAL SORUNLARA GENEL BİR BAKIŞ
P-02 ÖZGÜL EROL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN AİLELERİNİN GEREKSİNİMLERİ
P-03 ÖZGÜL EROL YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ
P-04 LALE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM
P-05 NURSEL GÜNAY KOAH TANILI HASTANIN BESLENME VE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI
P-06 BÜŞRA TIPIRDAMAZ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARIN DENEYİMLERİ VE ANKSİYETE-DEPRESYON DURUMLARI
P-07 SUNA ÇAĞLAR ABDOMİNAL AORTAYA CERRAHİ VEYA ENDOVASKÜLER GİRİŞİM YAPILAN HASTALARIN POSTOPERATİF DÖNEMDE AĞRILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
P-08 SUNA ÇAĞLAR PERİFERİK ARTER HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-09 MEFTUN AKGÜN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN UYKU ÖRÜNTÜSÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
P-10 DENİZ ŞANLI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ AZALTILMASINDA EĞİTİM GİRİŞİMİNİN İNCELENMESİ
P-11 GÖKÇE ARSLAN STATUS EPİLEPTİKUS İLE ORTAYA ÇIKAN CADASIL SENDROMUNDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
P-12 CANAN BOR ERİŞKİN YOĞUN BAKIMDA BASI ÜLSERİ İNSİDANSİ
P-13 SENEM GÜNEŞ ORAL BESLENME YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA AĞIZ BAKIMININ ÖNEMİ
P-14 CANAN KARADAŞ SON ON YILDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İLİŞKİLİ KAS GÜÇSÜZLÜĞÜNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
P-15 SEHER TANRIVERDİ CERRAHİ HASTALARININ YOĞUN BAKIM DENEYİMLERİ
P-16 GÜLDENUR ÇİLİNGİR KORONER ANJİOGRAFİ SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYON; KONTRAST NEFROPATİ VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ
P-17 GÖKÇE TÜRK ÖZTÜRK YOĞUNBAKIM ÇALIŞANLARI İÇİN İNFLUENZA VE İNFLUENZA AŞISI
P-18 ÜLKÜ SAYGILI YOĞUN BAKIMDA SANTRAL VENÖZ KATETERLİ HASTALARDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE GENEL BAKIM İLKELERİ
P-19 DENİZ ŞANLI KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN KAVRAMSAL ÇERÇEVELER VE ÖNEMİ
P-20 FİLİZ SELEN DİYABETTE TEKNO-HEMŞİRELİK
P-21 ŞEYMA ASLANBAY YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
P-22 ŞEYMA ASLANBAY HEMŞİRELERİN EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ
P-23 ŞEYMA ASLANBAY BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROK VE KARBAPENEME DİRENÇLİ ENTEROBACTERIACEAE KOLONİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-24 DİLARA KUNTER YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
P-25 DİLARA KUNTER AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ
P-26 DİLARA KUNTER CERRAHİ SERVİSLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
P-27 ESRA ÖZKAN H1N1 TANISI SONRASI GELİŞEN ARDS NEDENİYLE ECMO TEDAVİSİ UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI (OLGU SUNUMU)
P-28 BİLSEV ARAÇ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ETİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
P-29 ŞEYMA BİNGÖL KAN TRANSFÜZYONUNDA KANIN ETKİN KULLANIMINA ENGEL OLABİLECEK DURUMLARIN SAPTANMASI VE HEMŞİRELERİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ
P-30 TÜLİN YILDIZ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA ZİYARET SAATLERİ NASIL OLMALI: SINIRLI MI, ESNEK Mİ?
P-31 AYSEL ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM KİMSESİZLİK ANLAMINA MI GELİYOR ?
P-32 GÜL KAYA YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HEMŞİRELİK BAKIMI UYGULAMALARININ HASTANE ENFEKSİYONU KONTROLÜNDE ÖNEMİ
P-33 AYSEL ÖZDEMİR YAŞAM SONU DÖNEMDE GÖZ ARDI EDİLEN İKİ KAVRAM: PALYATİF BAKIM VE PALYATİF BAKIM ÜNİTELERİ
P-34 SİBEL GÖKMEN YOĞUN BAKIMDA YATAN DİYABETİK NÖROPATİLİ HASTALARIN KANITA DAYALI DEĞERLENDİRİLMESİ
P-35 TÜLİN YILDIZ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DELİRYUM VE BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ
P-36 ZELİHA CENGİZ YOĞUN BAKIM HASTALARINDA FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI
P-37 İLKNUR ÇALIŞKAN REHBERLER NE ÖNERİYOR? BİZ NE YAPIYORUZ? EVRE II BASINÇ ÜLSERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
P-38 ZELİHA ÖZDEMİR ÖRENCİ HEMŞİRELERİN TERMİNAL DÖNEMDEKİ HASTANIN BAKIMINA İLİŞKİN DUYGU, DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI
P-39 PERVİN KAÇTI ERTAŞ YOĞUN BAKIMDA MENİNGOKOKSEMİLİ HASTA VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU
P-40 BERNA ÖZGÜRSOY URAN YOĞUN BAKIMDA DİYABETLİ HASTA TAKİBİ
P-41 HANİFE DİKAY SUBARAKNOİD KANAMA VE SONRASINDAKİ YAŞAM
P-42 SENEM GÜNEŞ AMELİYAT SONRASI BİLİNÇ BOZUKLUĞUNUN METABOLİK NEDENLERİNE YAKLAŞIM VE HEMŞİRELİK BAKIMININ ÖNEMİ
P-43 SENEM GÜNEŞ KANSER TANISI ALAN YAŞLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI PULMONER KOMPLİKASYON GELİŞME RİSKİ VE HEMŞİRELİK BAKIMININ ÖNEMİ
P-44 SENEM GÜNEŞ ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ SONRASI KOMPLİKASYON GELİŞEN OLGU SUNUMU
P-45 SENEM GÜNEŞ HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ VE TIKANMA SARILIKLARINDA HASTAYA YAKLAŞIM
P-46 ESRA KÖROĞLU ÇAMDEVİREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
P-47 SENEM GÜNEŞ KARACİĞER KİST HİDATİK TANILI OLGULARDA UYGULANAN FARKLI İKİ CERRAHİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
P-48 SENEM GÜNEŞ KOLOREKTAL KANSERLER – OLGU SUNUMU
P-49 SENEM GÜNEŞ WHİPPLE OPERASYONU YAPILAN HASTADA KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNUN ÖNEMİ-OLGU SUNUMU
P-50 SENEM GÜNEŞ CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI PNÖMONİ GELİŞEN OLGU SUNUMU
P-51 SENEM GÜNEŞ AKUT PANKREATİTTE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
P-52 ESRA KÖROĞLU ÇAMDEVİREN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA ZİYARETLERİNİN ETKİLERİ
P-53 İLKNUR YARDIMCI HEMŞİRELERDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
P-54 EZGİ ERALP YOĞUN BAKIMDA DİYABETİK KETOASİDOZ 'OLGU SUNUMU'

 

 

KONGRE KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ


KONGRE SUNUMLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


KONGRE FOTOĞRAFLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Kabul edilen Sözel ve Poster Listesi İçin Tıklayınız


ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti gönderimi

29 Nisan 2016'ya kadar uzatılmıştır

22 NİSAN  2016

Erken kayıt son tarihi

21 MART 2016

Bildiri kabullerinin duyurulması

02 MAYIS 2016

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: info@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.